آخرین اخبار مدارس


23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: جشنواره نقاشی(مدارس سما)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا عطوفی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسدی

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت و نماز - رشته مفاهیم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا پور حاتمی، سارا باوند پور، مونا رحمتی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان باباپور شیراوند

مسابقه: جشنواره بزرگ کشتی فرنگی ایران رده نوجوانان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد فکوری نسب

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس های قرآن و زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد بهاره

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته نقاشی با مداد رنگی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا اسدی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس های قرآن و زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد ملکی

مسابقه: جشنواره بزرگ کشتی فرنگی ایران رده نوجوانان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا مبارک سالاری

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس های قرآن زبان عربی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آريا حاتمي

1389/03/10

دبستان دخترانه سما

رومينا ولي زاده

1384/03/11

دبستان پسرانه سما

پيام فلاحتي

1385/03/15

دبستان پسرانه سما

مهدی دالوند

1384/03/11

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين قرباني

1379/03/13

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا صيدي رومياني

1379/03/12

دبستان پسرانه سما

محمدرضا باراني بيرانوند

1385/03/10

دبستان دخترانه سما

راحله محمدي بقا

1384/03/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين نصرالهيان

1381/03/15