آخرین اخبار مدارس


17 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مدرسه فوتبال

مسابقه: فوتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی حسنی

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت و نماز - رشته مفاهیم

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آیدین رضایی

مسابقه: مسابقات پالایش و پخش نفت کشور-منتخب زیر 18 سال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا نیک منش

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته خط شکسته نستعلیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

توماج موسی زاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته داستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر عباس سپهوند

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته تنبک ایرانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس پیام های آسمانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته نقاشی با مداد رنگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش کرمیان

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس مطالعات

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رومينا طاهرپور

1387/01/10

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شايان حسنوند

1378/01/15

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طهماسبي فولادي

1384/01/13

دبستان پسرانه سما

محمد كوثري

1385/01/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا شايگان مهر

1381/01/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن وارسته

1383/01/12

دبستان پسرانه سما

يارتا ياراحمدي

1389/01/14

دبستان پسرانه سما

كيان ولي زاده خرم آبادي

1388/01/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا بازگير

1383/01/12