آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم

ماروین تالمن

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تربیت کودکان همیشه موفق

ادل فبر

ارتباط در خانواده

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آوا طرهانی

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه صفی خانی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ثنا زهابی

مسابقه: استعداد یابی تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه چگنی

مسابقه: آزمون تیز هوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه قبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه قبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان باباپور

مسابقه: مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان استان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پایه چهارم

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اسما مرادی

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ضحا یوسفوند

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طه سعادت

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمين راستگو

1381/08/30

دبستان پسرانه سما

مهراد رشيدي يگانه

1389/08/27

دبستان دخترانه سما

پارميدا دادور

1385/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا كيارش نيا

1380/08/25

دبستان دخترانه سما

غزل احمدي

1388/08/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه زينعلي

1386/08/30

دبستان دخترانه سما

آرشيدا آدينه وند

1389/08/24

دبستان دخترانه سما

آيدا شهمرادي

1385/08/27

دبستان پسرانه سما

آريا كرمي خرم آبادي

1387/08/23