آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم

ماروین تالمن

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

در کوچه لیلی

دارانجات

شعر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شاهزاده وگدا

مارک توین

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تربیت کودکان همیشه موفق

ادل فبر

ارتباط در خانواده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ داروئئ خانواده

دکتر ذبیح الله حسن زاده

داروشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

1300 نکته قرآن کریم

عباس عزیزی

1300 نکته قرآن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اطلاعات عمومی پیام

سید محمود اختریان

اطلاعات عمومی پیام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

1300 نکته درباره قرآن کریم

عباس عزیزی

1300 نکته قرآنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ اطلس،انگلیسی

آریان

انگلیسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

معاداز دید گاه امام

رحیم پور

نظریه های امام دربار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هزارویک حکایت اخلاقی

محمد حسین محمدی

اخلاقی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد طاها حسنوند

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رونیکا شهسواری

مسابقه: نقاشی با آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطیما امرایی

مسابقه: تئا تر صحنه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهنا جوکار

مسابقه: چند جانبه سبک های کنترلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یسنا رشنو

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهرنوش جوانبخت

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پویان قیصربیگی

مسابقه: انشانویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیدا کریمی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بیتا ابراهیمی

مسابقه: مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پردیس حیدری

مسابقه: دو میدانی ماده 600 متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پردیس حیدری

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین محمدنیایی

ساخت ربات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شکیب بسطامی

آتشفشان ها و فعالیت های آتشفشانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین مرادی

ساخت جرثقیل هیدرولیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمیتا جافریان - مهسا بازگیر - فاطمه سرداری

زبان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رعنا غلامی

درس پنجم زبان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستایش سمنگان - تیام محمدی - کیانا جوزایی

در س ششم زبان انگلیسی

دبستان دخترانه سما

آریانا خوش رو – پردیس حیدری – پارمیدا دادور

نفوذ به خانه چینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین مرادی

ساخت پل هیدرولیک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كوروش جوان بخت

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا قبادي الوار

1378/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا اسدي

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرمين آزادمهر

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين بهاروند

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي چنگايي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

يزدان بهرامي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد سقائي دريكوند

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما چراغيان فرخي

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي شاه محمدي

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا نوري زاده

1378/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عطاءالله باقري طولابي

1378/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد روزپيكري

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا سپهوند

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي حسنوند

1378/01/05

دبستان دخترانه سما

رونيكا شهسواري

1386/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد ملكي

1382/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان باباپور شيراوند

1382/01/01

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي

1385/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا يوسف وند

1382/01/01