آخرین اخبار مدارس


26 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی حسنی

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت و نماز - رشته مفاهیم

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین بهاروند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس عربی و پیام های آسما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان باباپور شیراوند

مسابقه: جشنواره بزرگ کشتی فرنگی ایران رده نوجوانان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسدی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس علوم و فارسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد مهدی فر

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس علوم و مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آیدین رضایی

مسابقه: مسابقات پالایش و پخش نفت کشور-منتخب زیر 18 سال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا عطوفی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس پیام های آسمانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد ملکی

مسابقه: جشنواره بزرگ کشتی فرنگی ایران رده نوجوانان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طه سعادت

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا قائدرحمتي

1387/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرديس براري

1377/12/04

دبستان پسرانه سما

دانیال ساجدی

1384/12/06