آخرین اخبار مدارس


8 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

8 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

4 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اطلاعات عمومی جهان نما

سهراب اسدی

اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

در کوچه لیلی

دارانجات

شعر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

معاداز دید گاه امام

رحیم پور

نظریه های امام دربار

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ هنر ایران

نصری - آهودشتی

تاریخ هنر ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم

ماروین تالمن

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبستان پسرانه سما

خاطرات موش کور

لیلا برزگر

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ترانه ومفرغ

کاظم پور

گزیده اشعار

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خدابود ودیگر هیچ نبود

شهید چمران

خاطرات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ دارویی خانواده

ذبیح اله حسن زاده

فرهنگ دارویی خانواده

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه چگنی

مسابقه: آزمون تیز هوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگین دانیاری

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد سقایی

مسابقه: طرح قدس رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا حواسی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته عکاسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پایه چهارم

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پایه پنجم

مسابقه: تئاتر عروسکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد طاها حسنوند

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسنی مهر

مسابقه: تئا تر عروسکی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه عبد شاهی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه امرایی

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا اسدی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته داستان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان باباپور

مسابقه: مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان استان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین محمدنیایی

ساخت ربات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستایش سمنگان - تیام محمدی - کیانا جوزایی

در س ششم زبان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمیتا جافریان - مهسا بازگیر - فاطمه سرداری

زبان انگلیسی

دبستان دخترانه سما

آریانا خوش رو – پردیس حیدری – پارمیدا دادور

نفوذ به خانه چینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین مرادی

ساخت پل هیدرولیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رعنا غلامی

درس پنجم زبان انگلیسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین مرادی

ساخت جرثقیل هیدرولیک

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شکیب بسطامی

آتشفشان ها و فعالیت های آتشفشانی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پارمين دادفر

1389/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صيدي

1383/03/05

دبستان دخترانه سما

پانيذ مرادي

1387/03/08

دبستان دخترانه سما

روژان شيرولي

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي غلامي

1383/03/04

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه حیات الغیبی

1385/03/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه خانزاده

1380/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد كوشكي

1379/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين خجسته

1379/03/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه شيخي فرد

1390/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا صارمي نسب

1382/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدعلي كاوياني

1379/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمدرضائي

1382/03/03