آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهدیه امرایی

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد ملکی

مسابقه: جشنواره بزرگ کشتی فرنگی ایران رده نوجوانان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا پور حاتمی، سارا باوند پور، مونا رحمتی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: انقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر عباس سپهوند

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته تنبک ایرانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا نیک منش

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته خط شکسته نستعلیق

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسینی مهر

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس پیام های آسمانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: جشنواره نقاشی(مدارس سما)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: انقاشی مداد رنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا رحمتي

1384/06/25

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد كاكي

1385/06/30

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد القاصي چگني

1384/06/27

دبستان پسرانه سما

اميررضا بيرانوند

1386/06/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه سامير

1378/06/30

دبستان دخترانه سما

گلاره ندري

1385/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد افخمي

1382/06/31

دبستان پسرانه سما

امين مراديان

1389/06/28

دبستان دخترانه سما

عسل غلامي

1388/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرشيا ميرزائي غلامي

1379/06/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد دست افشان

1385/06/27

دبستان دخترانه سما

نگار شیخی فرد

1385/06/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه امرائي

1385/06/24

دبستان دخترانه سما

ريحانه حسنوند

1387/06/28