آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم

ماروین تالمن

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تربیت کودکان همیشه موفق

ادل فبر

ارتباط در خانواده

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهدیه امرایی

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ضحا یوسفوند

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پایه چهارم

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه شایسته نیا

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بیتا ابراهیمی

مسابقه: مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رویا حسینی

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان باباپور

مسابقه: مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان استان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

اسما مرادی

مسابقه: مسایقات علمی پژوهشی جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه قبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پایه پنجم

مسابقه: تئاتر عروسکی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رونیکا شهسواری

مسابقه: نقاشی با آبرنگ

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پارميدا دادور

1385/08/25

دبستان پسرانه سما

مهراد رشيدي يگانه

1389/08/27

دبستان دخترانه سما

آرشيدا آدينه وند

1389/08/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه زينعلي

1386/08/30

دبستان دخترانه سما

آيدا شهمرادي

1385/08/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا كيارش نيا

1380/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمين راستگو

1381/08/30

دبستان دخترانه سما

غزل احمدي

1388/08/30

دبستان پسرانه سما

آريا كرمي خرم آبادي

1387/08/23