آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه طالب

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مدرسه فوتبال

مسابقه: فوتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسین عالیخانی اصل

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته آب مرکب

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرشام خاکی

مسابقه: مهارت خواندن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین همتی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: انقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جافری

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - قرآن عربی زبان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسینی مهر

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا پور حاتمی، سارا باوند پور، مونا رحمتی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد سام یوسفی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس های قرآن و زبان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه امرایی

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد افخمي

1382/06/31

دبستان دخترانه سما

ريحانه حسنوند

1387/06/28

دبستان دخترانه سما

عسل غلامي

1388/06/25

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد القاصي چگني

1384/06/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد كاكي

1385/06/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه امرائي

1385/06/24

دبستان دخترانه سما

نگار شیخی فرد

1385/06/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرشيا ميرزائي غلامي

1379/06/27

دبستان دخترانه سما

گلاره ندري

1385/06/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا بيرانوند

1386/06/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه سامير

1378/06/30

دبستان پسرانه سما

امين مراديان

1389/06/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد دست افشان

1385/06/27

دبستان دخترانه سما

زهرا رحمتي

1384/06/25