آخرین اخبار مدارس


28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبستان پسرانه سما

27 آباندبستان دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

معاداز دید گاه امام

رحیم پور

نظریه های امام دربار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

در کوچه لیلی

دارانجات

شعر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خدابود ودیگر هیچ نبود

شهید چمران

خاطرات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ دارویی خانواده

ذبیح اله حسن زاده

فرهنگ دارویی خانواده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناکارنیا

لئو تولستوی

آموزه های تولستوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنی شرلی

ال . ام .مونتگمری

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

1300 نکته قرآن کریم

عباس عزیزی

1300 نکته قرآن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ هنر ایران

نصری - آهودشتی

تاریخ هنر ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم

ماروین تالمن

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ اطلس،انگلیسی

آریان

انگلیسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جانور شناسی

کلیوند .پی .هیکمن

شناخت حیات جانوری

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

بهار هاشمی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها حسنوند

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهنا جوکار

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا جواهررشیدی

مسابقه: شورای دانش آموزی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد شكاري چگني

1391/08/27

دبستان پسرانه سما

آريا كرمي خرم آبادي

1387/08/23

دبستان دخترانه سما

غزل احمدي

1388/08/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه زينعلي

1386/08/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا كيارش نيا

1380/08/25

دبستان پسرانه سما

مهراد رشيدي يگانه

1389/08/27

دبستان دخترانه سما

آيدا شهمرادي

1385/08/27

دبستان دخترانه سما

آرشيدا آدينه وند

1389/08/24

دبستان پسرانه سما

محمدامين پروين

1387/08/27