آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هزارویک حکایت اخلاقی

محمد حسین محمدی

اخلاقی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شاهزاده وگدا

مارک توین

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ترانه ومفرغ

کاظم پور

گزیده اشعار

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه استرس امتحانات را کنترل کنم؟

فاطمه قمری

کنترل استرس امتحانات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

در کوچه لیلی

دارانجات

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ دارویی خانواده

ذبیح اله حسن زاده

فرهنگ دارویی خانواده

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خدابود ودیگر هیچ نبود

شهید چمران

خاطرات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ داروئئ خانواده

دکتر ذبیح الله حسن زاده

داروشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قرآن در مثنوی

علی اکبر سرگلزایی

قرآن در ادبیات فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیره امام هادی ع

شهیر کامل سلیمان

سیره امام هادی ع

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خدابود ودیگر هیچ نبود

شهید چمران

خاطرات

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطیما زارعی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه عبد شاهی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه زارعی

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیررضاسلامی نژاد

مسابقه: انشانویسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ثنا زهابی

مسابقه: استعداد یابی تنیس روی میز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عطا چگنی

مسابقه: عکاسی (پرسش مهر 18 ریاست محترم جمهور)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پویان قیصربیگی

مسابقه: انشانویسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پایه پنجم

مسابقه: تئاتر عروسکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه شایسته

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پایه چهارم

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه قبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستایش سمنگان - تیام محمدی - کیانا جوزایی

در س ششم زبان انگلیسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین مرادی

ساخت جرثقیل هیدرولیک

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شکیب بسطامی

آتشفشان ها و فعالیت های آتشفشانی

دبستان دخترانه سما

آریانا خوش رو – پردیس حیدری – پارمیدا دادور

نفوذ به خانه چینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین محمدنیایی

ساخت ربات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمیتا جافریان - مهسا بازگیر - فاطمه سرداری

زبان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رعنا غلامی

درس پنجم زبان انگلیسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین مرادی

ساخت پل هیدرولیک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين نجفي چولانديمي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان باباپور شيراوند

1382/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي حسنوند

1378/01/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي شاه محمدي

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد صالحي

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين مهري پور

1381/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا سپهوند

1383/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدحسن مهرپور

1389/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين عاليخاني اصل

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد محمدي بقا

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما چراغيان فرخي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدسام يوسفي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كمالي

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا محمودپور

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد سقائي دريكوند

1383/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا قبادي الوار

1378/01/01

دبستان پسرانه سما

سپهر طاهرپور

1389/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر سليمان نژاد

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

يزدان بهرامي

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي

1385/01/03