آخرین اخبار مدارس


23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ریحانه قبادی نزاد

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرشام خاکی

مسابقه: مهارت خواندن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین بهاروند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - قرآن عربی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد سام یوسفی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس های قرآن و زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی حسنی-امیررضا عطوفی-پویان معظمی گودرزی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی (زبان انگلیسی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم شاکرمی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی حسنی

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت و نماز - رشته مفاهیم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه طالب

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش کرمیان

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس مطالعات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته نقاشی با مداد رنگی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ضحا يوسفوند

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

هانی صفی خانی

1385/05/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا زماني

1386/05/06

دبستان دخترانه سما

رومينا حسنوند

1387/05/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه قلائيان

1388/05/02

دبستان دخترانه سما

دنيا صالح

1384/05/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شادمهر طاهري

1379/05/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد پوربهزاد

1378/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا كرمي

1381/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مونا رحمتي

1382/05/08

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حسين پورميرزا

1385/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا غلامي

1382/05/01

دبستان پسرانه سما

محسن ولي پور

1387/05/01